In 2017 gaat de overheid digitaal

Bedrijven en burgers kunnen straks in 2017 allerlei zaken met de overheid alleen nog maar digitaal regelen en afhandelen. Maar welke zaken worden nu hiermee bedoeld? Het gaat om bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen en het indienen van bezwaarschriften. Het doel is dat men de overheid sneller en makkelijker kan vinden op een tijdstip dat hen het beste uitkomt. Het gaat hierbij om de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen.

‘Dag blauwe envelop’

De overheid heeft aangegeven dat er ook niet-digitale alternatieven blijven bestaan, maar welke alternatieven dit zijn, heb ik nergens terug kunnen vinden.

Deze verandering zal, denk ik, voor een hoop mensen een flinke tegenvaller zijn. Bijna iedereen kent nog steeds wel iemand die niet goed met een computer of tablet overweg kan. Voornamelijk zijn dat ouderen. Een hoop ouderen hebben zich dan al in 2015 gemeld bij het meldpunt “Dag blauwe envelop”. De overheid reageerde dat de digitalisering in fasen zou worden doorgevoerd waarbij telkens een gewenningsperiode van twee jaar vooraf gaat. Berichten worden dan zowel per post als digitaal verstuurd.

Dit is natuurlijk heel fijn allemaal, maar dan moet je ook in die twee jaar hulp en ondersteuning bieden zodat iedereen er dan ook echt klaar voor is. Want wat heeft anders die gewenningsperiode voor zin?

Veiligheid

Veiligheid is natuurlijk ook erg belangrijk. Mensen zonder internet die eerst onafhankelijk waren, moeten nu iemand machtigen om hun aangifte te doen. Dan moet je natuurlijk wel die persoon volledig kunnen vertrouwen, want hier gaat het dan om vertrouwelijke gegevens die niet in verkeerde handen moeten vallen.

Is er dan een plek of iemand vanuit de overheid geregeld waar ouderen naartoe kunnen gaan om hier informatie en misschien zelfs les te krijgen? Nadat er veel klachten bij de belastingdienst waren binnengekomen zou er een “vangnet” voor ouderen die buiten de boot vallen worden geregeld. Wat is dat dan vangnet precies? Geen idee, heb ik helaas ook nergens terug kunnen vinden.

In 6 lessen het beheersen

In verband met bovenstaande gaan wij in de zomervakantie cursussen organiseren waarbij men in 6 lessen de basisvaardigheden leert van de iPad en hiermee veilig leert werken. Het stukje “belastingaangifte indienen” of dergelijke  kunnen wij helaas niet doen, maar een stukje van dat “vangnet” hebben wij dan al wel gedicht. Meer informatie over de zomercursussen is te vinden op onze website.

iPad/Tablet cursus